Parregression

PARREGRESSION

Utforska Tidigare liv tillsammans


Under denna Regression utforskar ni liv där ni tidigare har levt tillsammans. Ni får en större förståelse för varandra och er relation och om varför ni agerar, känner och tycker som ni gör.

Genom att medvetandegöra problem och begränsningar öppnar vi upp för en ökad förståelse för vårt inre. Traumatiska händelser, som vi ofta är omedvetna om, kommer upp till ytan under en Regression. De bearbetas sedan av ert undermedvetna och era kroppar för att till sist försvinna. Regression är därför en utmärkt metod att använda för att nå ökad självkännedom.

Vi inleder med ett samtal, där vi bl.a pratar om syftet med regressionen. T.ex hur ert förhållande var och i vilken form, hur ni levde och vad som är orsaken till eventuella problem som ni har i nuvarande liv. Sedan får ni en lång, djup avslappning, för att sedan ledas in till det tidigare livet och de händelser som ni vill undersöka. Ert undermedvetna vet exakt vad ni behöver för att få den bästa hjälpen.

Ni är fullt medvetna under hela sessionen och kommer ihåg och upplever allting själv och berättar för mig. Jag är med hela vägen som frågeställare och guide och skriver ner det ni berättar. Ni turas om att berätta om det ni upplever och det kan bli många aha-upplevelser. Vi jobbar mycket med att uppleva och känna känslor. Det är undanträngda känslor som ger upphov till de besvär vi har. Genom att uppleva känslorna fullt ut blir det lättare att lösa upp problemet.

Det vanligaste är att ni upplever ett gemensamt liv. Ibland händer det att ni får uppleva två eller fler liv under sessionen, det finns då orsaker i alla de liven som är viktiga för er att få vetskap om. Det är ovanligt att ni hamnar i olika liv. Oftast får ni svar på det ni ber om, ibland blir det svar på något annat. Det är ert undermedvetna som går in och visar er det som är viktigast för er att få vetskap om.

Oftast behövs enbart en behandling för att finna orsaken och bearbeta händelserna och känslorna. Därefter tar kroppen hand om läkeprocessen.

OBS! Finns det orsaker till problemen i Barndomen, så kan någon av er hamna där istället för i Tidigare liv. Det är ert undermedvetna som bestämmer vad ni ska få uppleva och ert undermedvetna har alltid sista ordet. Det är fullt möjligt att sedan gå vidare till Tidigare liv, beroende på hur sessionen utvecklar sig.

En Parregression tar upp till fyra timmar.

Vid frågor, funderingar eller bokning kontakta mig gärna genom att ringa eller skicka mail.

Varmt välkomna!

© Inre Harmoni 2019 All rights reserved