Regression - Tiden mellan liv

REGRESSION - TIDEN MELLAN LIV

känslor. Det är undanträngda känslor som ger upphov till de besvär vi har. Genom att uppleva känslorna fullt ut blir det lättare att lösa upp eventuella problem.

Oftast får du svar på det du ber om, ibland blir det svar på något annat. Det är ditt undermedvetna som går in och visar dig det som är viktigast för dig att få vetskap om.

Oftast behövs det enbart en behandling för att finna orsaken och bearbeta händelserna och känslorna. Därefter tar kroppen hand om läkeprocessen.

OBS! Finns det något du behöver ha vetskap om från Barndomen eller Tidigare liv, hamnar du där först. Det är ditt undermedvetna som bestämmer vad du ska få uppleva och ditt undermedvetna har alltid sista ordet. Det är fullt möjligt att sedan gå vidare till Tiden mellan dina liv, beroende på hur sessionen utvecklar sig.

En Regression till Tiden mellan liv tar upp till tre timmar.

Vid frågor, funderingar eller bokning kontakta mig gärna genom att ringa eller skicka mail.

Regression betyder tillbakagång


Under denna Regression går Du tillbaka till händelser och upplevelser från Tiden mellan Dina liv .

Genom att medvetandegöra det vi bestämde på andra sidan innan vi gick ner, öppnar vi upp för en ökad förståelse för det som händer i vårt nuvarande liv. Det kan vara varför du valde de föräldrar du har, mönster som är svåra att bryta eller varför du dras till en viss typ av människor. Regression är därför en utmärkt metod att använda för att nå ökad självkännedom.

Vi inleder med ett samtal, där vi bl.a pratar om syftet med regressionen. T.ex vad din Plan är för detta liv. Sedan får du en lång, djup avslappning, för att sedan ledas tillbaka till Tiden mellan dina liv och de händelser som du vill undersöka. Ditt undermedvetna vet exakt vad du behöver för att få den bästa hjälpen.

Du är fullt medveten under hela sessionen och kommer ihåg och upplever allting själv och berättar för mig. Jag är med hela vägen som frågeställare och guide och skriver ner det du berättar. Vi jobbar mycket med att uppleva och känna

Foto Anneli Cederholm

Varmt välkomna!

© Inre Harmoni 2019 All rights reserved